Атестація – це справжня школа підвищення і ствердження фахової майстерності педагога. У сучасних умовах  значення творчості в  роботі вчителя підвищується, адже саме від творчого підходу до розв’язання тих складних і багатогранних завдань, які сьогодні стоять перед закладом освіти, значною мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість  навчально-виховного процесу.

Завершила свою роботу атестаційна комісія ІІ рівня при відділі освіти Роганської селищної ради.

Атестація педагогічних працівників здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змінами до нього.

Проведення атестації базувалося на принципах відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічного працівника, повноти, об’єктивності та системності оцінювання педагогічної діяльності .

У 2020-2021 н.р. атестацію пройшли  6 педагогічних  працівників закладів дошкільної освіти та 8 – закладів загальної середньої освіти.

За наслідками атестації  відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 6 педагогів, відповідають раніше присвоєному  педагогічному званню «старший учитель» – 3, «учитель-методист» – 2. Присвоєно  кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії» – 1, «спеціаліст ІІ категорії» – 1. Підтверджено раніше встановлений тарифний розряд – 5.